اصل و نسب مردان زماني مشخص مي شود كه آنها بر سر مسايل كوچك با هم مشكل پيدا مي كنند.

— جرج برنارد شاو

جدیدترین مطالب

[...]

ادامه مطلب و دانلود
(0)
1,536
فرزاد رضایی